Sunday, April 9, 2017

Rumusan dan Ulasan untuk Bab 1 “Kemasukan ke Yerusalem dan Pembersihan Bait Allah” dari buku “Yesus dari Nazareth: Minggu Kudus: Dari Kedatangan ke Yerusalem kepada Kebangkitan” karya Joseph RatzingerBuku “Jesus of Nazareth: Holy Week: From The Entrance Into Jerusalem To The Resurrection” terbitan Ignatius Press.
Rumusan
Yesus memasuki Yerusalem sebelum Paskah. Injil Yohanes menyebutkan tentang tiga  Paskah semasa pelayanan Yesus; Injil Sinoptik (Matius, Markus, dan Lukas) mempertimbangkan hanya satu Paskah-salah satu minggu terakhir kehidupan Yesus di dunia. Kedudukan geografi "Pendakian" Yesus sebagaimana dia bergerak dari satu aras laut yang lebih rendah Galilea ke Yerusalem mewakili pendakian dalaman Yesus yang mengorbankan diri di kayu Salib, dan masuk ke dalam syurga.

Perjalanan Yesus menyembuhkan si buta Bartimaeus, yang, bersama-sama dengan orang ramai, mengikuti Yesus dengan harapan beliau adalah "anak Daud", sang Mesias. Yesus bersedia untuk memasuki Yerusalem dengan meminta untuk menunggangi keldai ke dalam bandar, sebagaimana dilakukan oleh anak Daud, Solomo (1 Raja-Raja 1:33). Ini menunjukkan dakwaan ke arah menjadi seorang yang aman, seorang raja yang rendah hati, bukan seorang pahlawan-penakluk (Zakaria 9:9). Sambutan orang ramai terhadap “Hosana” mengesahkan harapan mereka kepada Yesus sebagai Mesias.

“Hosana” orang ramai ketika Yesus memasuki Yerusalem mengarah kepada  “Hosana” dalam liturgi suci. Pemberkatan “Benediktus” liturgi ( “Terberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan") mengimbas kembali kerendahan hati Yesus sebagai satu tindakan liturgi  yang bergerak ke arah kedatangan Tuhan di dalam bentuk yang merendah diri iaitu roti dan wain.

Sehari selepas Yesus memasuki Yerusalem, dia mengusir pengurup wang dan penjual dalam Bait Allah. Mengapa? Terdapat tiga tafsiran utama tindakan Yesus: (1) Yesus mahu mereformasi amalan dalam Bait Allah; (2) Yesus adalah seorang politikus revolusioner, Zelot; dan (3) penjelasan Yesus sendiri akan tindakan beliau: untuk menarik balik tujuan Bait Allah sebagai rumah doa bagi segala bangsa dan menolak gabungan ibadat dan perdagangan dalam Bait Allah. Pandangan terakhir adalah bertepatkan kerana Yesus mahu melakukan lebih daripada pembaharuan bait suci dan dia menolak keganasan sebagai cara untuk mewujudkan kerajaan Allah.

Semangat Yesus bukanlah dari revolusi politik tetapi sebagai peribadi yang mencintai rumah Allah. Dia memetik nabi Yeremia untuk menunjukkan bahawa Bait Allah sewaktu zaman Yesus akan mengenapi nasib yang sama sebagai Bait Allah pada zaman Yeremia: kemusnahan. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dia akan menjadi Bait Allah yang baru di mana umat manusia bersatu dalam sakramen tubuh dan darah Kristus. Dengan cara ini, dia akan mengatasi dan memenuhi sistem korban bakaran Perjanjian Lama dan menyebabkan konsep Bait Allah ketika itu menjadi tidak terpakai. Kebangkitan Yesus akan membawa cara baru untuk menyembah Allah, tidak terhad kepada mana-mana  gunung-ibadah dalam roh dan dalam kebenaran (Yohanes 4:23).

Dua kejadian mengesahkan bahawa penyucian Bait Allah oleh Yesus bukanlah satu pemberontakan politik: (1)  penyembuhan orang buta dan orang tempang yang dilakukan Yesus di dalam Bait Allah selesai kejadian (Matius 21:14) dan (2) seruan aklamasi Hosana kanak-kanak di Bait Allah (Matius 21:15-16). Sudah tentu insiden ini bukanlah sesuai dengan idea bahawa Yesus adalah seorang revolusioner politik.

Nota Ringkas
I.      Kemasukan ke Yerusalem
A.    Latar belakang kepada perbincangan mengenai kemasukan Yesus ke Yerusalem untuk Paskah yang terakhir
1.   Tiga Paskah semasa pelayanan Yesus diceritakan dalam Injil Yohanes dimampatkan ke dalam satu Paskah menerusi Injil-injil Sinoptik.
2.   Ziarah Yesus ke Yerusalem dari Galilee melibatkan pendakian fizikal yang mempersiap kedalaman diri yang identik, pendakian rohani menuju ke Bait Allah, Salib, dan keberadaan Allah di syurga
3.   Yesus membawa bersama beliau ke Yerusalem jemaah penziarah dan para pengikutnya
4.   Harapan orang ramai di dalam Yesus sebagai figura Mesias Daud disokong menerusi penyembuhan orang buta Bartimaeus oleh Yesus
B.    Persediaan Yesus untuk masuk ke dalam Yerusalem menguatkan harapan murid-muridnya terhadap dia sebagai Mesias
1.   Dakwaan raja mengenai Yesus dan kemasukannya ke Yerusalem dengan menunggang keldai
a.    Permintaan haiwan adalah hak prerogatif seorang raja
b.    Bayangan Perjanjian Lama tersirat oleh masuknya Yesus ke Yerusalem dengan keldai
1)    Kejadian 49:10 “Tongkat kekuasaan tidak akan diambil dari Yehuda, juga tongkat penguasa tidak dari antara kakinya, sampai dia datang kepada pemiliknya, dan kepada yang memiliki ketaatan dari bangsa-bangsa.” (KSKK)
2)    Zakaria 9:9 “ Bersukacitalah, hai penduduk Sion! Bersoraklah, hai penduduk Yerusalem! Lihatlah, raja kamu datang! Dia datang dengan kemegahan dan kemenangan, tetapi dengan kerendahan hati, dia datang dengan menunggang keldai, dengan mengenderai anak keldai yang muda.” (BM)
a)  Yesus adalah raja kedamaian, bukan perang, dimana kerajaannya merangkul seluruh dunia
b)  Tafsiran nubuatan ini dapat dilihat jika ditinjau kembali
c)  Yesus membuat tuntutan dirinya adalah raja tetapi dia menolak tafsiran "Zelot" akan Kerajaan Allah, sebagai sebuah kerajaan yang dibina di atas keganasan pemberontakan
2.   Suasana atau pertabalan Yesus di atas keledai itu merujuk kepada contoh Salomo  
a.    1 Raja-Raja 1:33
dan raja (Daud) berkata kepada mereka: "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon.”
3.   Makna Mesianik berdasarkan 2 Raja-Raja 9:13, jubah dibentang sebelum Yesus melimpas oleh para pengikut dan orang ramai

C.   Seruan Hosana oleh penziarah dalam kalangan orang ramai
1.   Maksud Hosana (Mazmur 118)
2.   Kepentingan seruan Hosana sebagai seruan yang diletakkan kepada Yesus
a.    Nada Mesianik dari istilah di zaman Yesus
b.    Orang ramai yang menyertai Yesus masuk ke Yerusalem bukanlah orang ramai  yang sama yang menghukum dia di dalam Yerusalem
3.   Seruan aklamasi Hosana anak-anak di Bait Allah
a.    Penggunaan Mazmur 8 oleh Yesus untuk mempertahankan seruan Hosana anak-anak
b.    Latar belakang pertemuan lainnya Yesus dengan anak-anak dan representasi mereka menerusi sifat rendah hati di hadapan Allah, yang harus dimiliki oleh murid-murid Yesus
c.    Hosana anak-anak juga merujuk kepada kerendahan hati murid-murid Yesus
4.   Seruan Hosana sewaktu Yesus memasuki Yerusalem yang mengarahkan kepada Hosana dalam liturgi suci
a.    Benediktus liturgi mengingatkan masuknya Yesus ke Yerusalem, dan kerendahan hati beliau menunggang keldai mengacu kepada kedatangan-Nya dalam bentuk yang sederhana melalui roti dan wain
b.    Hosana juga menunjukkan kehadiran Yesus yang segera datang di dalam Ekaristi Kudus, di mana dia membawa kita ke dalam pendakian menuju Salib dan Kebangkitan, yang secara pasti ke arah Yerusalem syurga

II.    Penyucian Bait Allah
A.    Tindakan Yesus dan pembenaran mengenainya
1.   Yesus masuk ke bahagian dataran bangsa-bangsa lain dalam Bait Allah dan menterbalikan meja penukar wang dan pembeli serta penjual disana
2.   Yesus mengacu kepada Yesaya 56: 7 dan Yeremia 7:11 untuk pembenaran tindakan beliau
B.    Tiga tafsiran utama tindakan Yesus
1.   Tafsiran pembaharuan amalan Bait Allah
a.    Menurut pandangan ini, penyucian bait Allah oleh Yesus adalah satu bentuk serangan ke atas penyalahgunaan yang ditetapkan oleh golongan aristokrat Bait Allah dan, bukan kepada Bait Allah itu sendiri
b.    Hujah sanggahan oleh Joseph Ratznger: Kata-kata Yesus mengenai Bait Allah jauh lebih mendalam daripada pembaharuan amalan Bait Allah semata-mata
2.   Tafsiran politik revolusioner
a.    Menurut pandangan ini, Yesus cuba membawa pemberontakan politik dan beliau ditangkap dan dihukum kerana itu
b.    Sejarah teori baru-baru ini, termasuk pandangan Robert Eisler dan Samuel George Frederick Brandon, yang memegang idea bahawa Yesus adalah seorang Zelot
c.    Sejarah singkat Zelot
d.    Hujah untuk berpandangan bahawa Yesus adalah seorang Zelot dan penolakan pandangan tersebut baru-baru ini
e.    Hujah sanggahan oleh Joseph Ratzinger
1)    Seluruh pelayanan dan pesan Yesus menolak revolusi politik kekerasan: membunuh di dalam nama Tuhan itu bukan cara Yesus
2)    Semangat Yesus merujuk kepada kerajaan perdamaian, seperti yang ditunjukkan oleh kemasukannya yang sederhana ke Yerusalem sebagai raja perdamaian dan dibunuh sebagai hamba dan melalui kematiannya keselamatan, menurut nubuat Zakaria 9:9 dan Yesaya 52:13 - 53:12)
3.   Penjelasan dinyatakan Yesus sendiri
a.    Markus 11:17 memasukkan dua nubuatan Yesus yang dipakaikan ke atas situasi beliau- visi kesejagatan Yesaya 56:7 dan nubuatan Yeremia 7:11 tentang Bait Allah sebagai "rumah doa" dan bukannya sebagai "sarang penyamun"
1)    Visi kesejagatan Yesus: rumah Allah adalah menjadi salah satu doa untuk semua bangsa-bangsa bagik menyembah Allah Israel
a)  Kegiatan komersial mendominasi di dataran bangsa-bangsa lain
b)  Penyucian bait Allah oleh Yesus adalah usaha untuk menghilangkan sekatan umum bagi pengikhtirafan dan penyembahan Allah Israel
c)  Laporan dari Injil Yohanes tentang Minggu Palma: dimana orang Yunani berkehendakan untuk melihat Yesus akan “Melihat” ketika dia datang secara lebih dekat dengan semua orang sewaktu penyaliban-Nya
2)    Yesus mengutuk kombinasi ibadah dan perdagangan di Bait Allah dan menggambarkan dengan kata-kata Yeremia 7:11
a)  Yeremia menentang agama dipolitikkan, dimana para penguasa dianggap sebagai pelindung Tuhan ke atas Bait Allah
b)  Yohanes 2:19 menunjukkan bahwa nasib Bait Allah ini terikat dengan nasib Yesus:penolakan dan penyaliban-Nya menyebabkan amalan Bait Allah dimansuhkan  karena tubuh Yesus tubuh menjadi Bait Allah yang baru, yang mengumpulkan ramai orang dan menyatukan mereka dalam sakramen tubuh dan darah-Nya
b.    Semangat Yesus bukanlah aktivisme politik Zelot, tapi semangat bagi rumah Allah (Mazmur 69: 2-10), yang membawa kepada penderitaan Yesus
c.    Semangat sebenar cinta kasih Allah yang mengorbankan diri
d.    Pengesahan eksegesis yang ditemukan dalam dua insiden dalam Injil Matius
1)    Orang buta dan orang tempang disembuhkan oleh Yesus di Bait Allah (Matius 21:14); dia adalah seorang penyembuh, bukan seorang revolusioner politik yang menghancurkan
2)    Anak-anak mengulangi seruan aklamasi Hosana di kawasan Bait Allah (Matius 21:15)


Ulasan

Pendakian Yesus dalam ketinggian jasmani beliau bergerak dari Galilea ke Yerusalem selari dengan "Pendakian dalaman" seperti yang telah diserukan olehnya melalui ziarah terakhirnya ke Yerusalem untuk Paskah. Menurut Joseph Ratzinger, tujuan akhir dari ‘pendakian’ Yesus adalah pengorbanan dirinya sendiri  di kayu Salib, yang memansuhkan amalan korban yang lama; itu adalah suatu pendakian dimana Surat Ibrani menggambarkan sebagai menaiki, tidak ke tempat kudus buatan tangan manusia, tetapi ke syurga itu sendiri ,ke hadirat Allah (Ibrani 9:24). Pendakian ke hadirat Allah ini dipimpin melalui salib-itulah pendakian ke arah “mencintai sampai akhir”, yang merupakan gunung Allah yang sebenar.

Dalam perjalanan ziarah Yesus menuju ke Bait Allah, kita diundang untuk menyelidik hati nurani kita. Adakah kita hanya hidup sekadar memenuhi keperluan peribadi kita? Bagaimana dengan hubungan peribadi kita dengan Tuhan? Bagaimanakah cara kita melayani sesama manusia? Apakah yang dapat dilakukan untuk memuliakan Tuhan? Dan bagaimana Tuhan telah memberkati kita setelah kita menerima undangan-Nya ke dalam hidup peribadi kita? Apakah kita berani berkorban untuk menjadi saksi bagi Tuhan? Adakah kita berani menderita dengan “salib” kita sendiri? Dan apakah kita yakin dan pasti bahawa visi kita adalah menuju kepada Tuhan? Semua ini telah diperlihatkan Yesus kepada para pengikutnya.

Sebagaimana dilihat dalam Injil Sinoptik, ziarah Yesus ke Yerusalem disambut dari insiden yang berlaku di Yerikho. Disana Yesus menyembuhkan si buta yang bernama Bartimeus. Kata-kata Bartimeus “Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!” (Markus 10:47) telah menarik Yesus untuk mengadakan mukjizah penyembuhan. Sejurus selepas Bartimeus disembuhkan, ramai orang mula mengikuti Yesus dengan harapan bahawa dialah Mesias Daud yang baru.

Yesus dalam menyatakan dirinya sebagai seorang Raja, beliau dengan sifat kepimpinannya mengarahkan 2 orang pengikut untuk mencarikan keldai. Dan tindakan Yesus ini menyerupai apa yang pernah dilakukan oleh Raja Daud ke atas Raja Salomo. Yesus menunjukkan dengan kerendahan hati bahawa untuk datang ke Yerusalem beliau tidak perlukan keganasan kerana bagi beliau tanda-tanda keilahian serta perbuatannya yang ajaib itu adalah kekuatan bagi dirinya dan sudah tentu melayakkan dirinya sebagai Raja Kedamaian.

Dalam diri kita pula, panggilan untuk menjadi “imam, nabi dan raja” adalah seruan yang telah pun digenapi Yesus. Kita yang diciptakan dengan imej dan rupa paras Allah yang telah diangkat menjadi anak-anak angkat Allah sebaris dengan Yesus dan anggota jemaah (Gereja) yang disatukan dalam tubuh Kristus wajar mengikut teladan Yesus. Sebagai seorang imam, Yesus telah mengorbankan diri bagi keselamatan ramai orang, sebagai nabi pula Yesus telah mewartakan khabar gembira yang membebaskan umat manusia dari belenggu dosa dan maut manakala sebagai raja Yesus telah pun merendahkan diri dalam melayani pengikutnya seperti seorang hamba. Melalui pembaptisan, kita telah dilahirkan semula untuk menang ke atas dosa dan maut. Melalui Ekaristi, kita telah dikuatkan dalam tubuh dan darah Yesus dan dengan ini kita diajak untuk menjadi seperti Yesus.

“Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN, berilah kiranya kemujuran! Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! Kami memberkati kamu dari dalam rumah TUHAN!” (Mazmur 118:25-26) yang membawa “Hosana” seringkali diguna pakai dalam liturgi suci. Mazmur 118:25 secara literal membawa maksud perkataan “Hosana” yang berasal dari 2 perkataan Ibrani ‘HOSYI’AH NA‘. Kata ini dipecahkan dan berasal dari 2
kata iaitu YASHA yang maksud “menyelamatkan” , NA yang bermaksud “Permohonan atau doa”.

Jadi pemahaman perkataan dapat diterjemahkan sebagai memuji Tuhan dalam menyambut kedatangan Yesus dan memohon kepada Tuhan agar kita diselamatkan sebagaimana yang digambarkan dalam Injil Matius 21:9. Dengan menyerukan “hosana”, kita secara lantang berkata “aku berdoa selamatkanlah aku sekarang” kepada Yesus sebagai seorang Mesias (Juruselamat) dan Tuhan bagi diri kita.

Sewaktu Yesus menyucikan bait Allah dilaporkan dalam Injil Matius, anak-anak menyerukan “Hosana” dan tindakan sedemikian mendatangkan rasa cemburu dan jengkel kepada imam dan ahli Taurat, Yesus dalam mempertahankan mereka mengaitkan seruan anak-anak itu sebagai satu madah pujian menerusi lensa Mazmur 8:3. Dalam Markus 10:13-16, Yesus ada menyebut bahawa untuk masuk ke kerajaan Allah, seseorang perlu menjadi seperti anak kecil. Joseph Ratzinger menulis “anak-anak melayani Yesus sebagai satu contoh kerendahan hati seseorang dihadapan Allah adalah perlu untuk melalui “lubang jarum”, suatu gambaran yang digunakan terhadap orang muda yang kaya.”

Bagaimana seseorang boleh menjadi seperti anak-anak dalam menyampaikan “hosana” kepada Allah? Kita boleh mengaplikasi sabda bahagia yang dinyatakan Yesus dalam Matius 5:1-12, menghindari diri kita menjadi hipokrit seperti imam Farisi dan ahli Taurat, meletakkan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri dan melayani sesama.

Yesus ada mengingatkan kita dalam Matius 10:34, bahawa “Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.” Kata-kata ini telah digunakan oleh pemikir Kristiani seperti Santo Agustin dan Santo Thomas Aquinas untuk menghalalkan perang adil.

Perang Salib merupakan satu perang adil yang diserukan oleh Paus Urban II bagi mendapatkan kembali Tanah Suci yang telah dijarah sejak 636AD oleh panglima Abu Ubaidah dibawah kawalan Khalifah Umar al Khattab [1] selepas 400 tahun lamanya. Sejarah telah membuktikan “perang adil” ini bukanlah jalan penyelesaian terbaik dan ini dilihat dalam siri peperangan “Perang Salib” dimana umat Kristian dilaknat dengan kegagalan mempertahankan Tanah Suci. Setelah hampir 2 abad, Tanah Suci jatuh semula ke dalam penguasaan kaum Muslimin.

Paus Benediktus (Joseph Ratzinger) dengan tegas menolak bahawa panggilan Mesias ke atas Yesus bukanlah suatu ajakan revolusi politik bagi membebaskan Israel daripada empayar Romawi. Beliau menegaskan “semangat yang melayani Allah melalui keganasan itu ditransformasikan menjadi semangat salib- semangat untuk cinta kasih yang mengorbankan diri. Semangat ini menjadi matlamat Kristiani; merupakan jawapan mutlak kepada penolakan Yesus ke atas pergerakan Zelot.”

Meskipun sedemikian, Yesus tidak pernah sesekali membunuh, menggertak dan mengunakan kekerasan ke atas orang lain. Sewaktu Petrus memotong telinga hamba Imam Agung, Malkhus, Yesus memarahi Petrus dengan mengatakan “sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang.” Kemudian, Yesus pun diserahkan kepada pengadilan sebelum dihukum mati di kayu salib.

Teladan Yesus merupakan semangat bagi kaum Kristiani. Pedang yang dimaksudkan Kristus adah kata-kata beliau yang mengacukan dirinya sebagai Firman Allah yang maha hidup. Firman inilah yang mampu menyembuhkan segala kesakitan, menghancurkan segala dosa dan kejahatan. Kristus telah mengajar kita bahawa “mata ganti mata” itu telah digantikan oleh “ Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu” dan “kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.” (Matius 5:38-48).

Pada masa kini, menurut German Chancellor Angela Merkel [2], minoriti agama yang tertindas di seluruh muka bumi adalah penganut Kristian. Semangat “Zelos” yang sebenar adalah cinta kasih. Cinta kasih yang mengorbankan diri sebagaimana Yesus di kayu salib. Dan para rasul Yesus yang terawal semua meninggal mati syahid dibunuh kerana iman mereka berbanding terbunuh semasa mengakat senjata dalam peperangan.. Dan ianya berteruskan sehingga kini, dan benarlah apa yang dikatakan Angela Merkel, umat Kristian adalah minoriti yang paling tertindas dimuka bumi. Biarlah kita membuktikan bahawa mengikut Yesus memerlukan kita memikul “salib” kita sendiri.
 
Yesus berjanji, “Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan kerana melakukan kehendak Allah,* merekalah yang menikmati Pemerintahan Allah! Berbahagialah kamu apabila orang menghina, menganiaya, dan memfitnah kamu kerana kamu pengikut-Ku. Nabi-nabi zaman dahulu juga dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah, kerana Allah sudah menyediakan pahala yang besar di syurga untuk kamu" (Matius 5:10-12). Santo Paulus menegaskan “Kerana bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan.” (Filipi 1:21)

Nota Kaki:


Tuesday, April 26, 2016

Mengapa JAKIM dan UMS memperakui pendakwah yang boleh dipertikaikan?

Poster asal oleh penganjur sebelum diubah dan ceramah dibatalkan

Pendakwah Islam yang konservatif secara sosial dan fundamental amat popular di Malaysia.  Mereka sangat disukai sehingga pulau-pulau boleh diberikan kepada mereka sebagai habuan. Pendakwah yang saya maksudkan adalah seorang anak tempatan yang menjadi kegemaran umat Muslim di Malaysia berduyun-duyun datang kepadanya adalah seseorang mualaf.

Orang yang menggelar dirinya sebagai Ustaz Ayub Abdul Rahman ini akan memberi ceramah percuma di negeri kelahiran saya, Sabah, dengan tajuk “Perjalanan Hijrah dan Dakwah: Catatan Kehidupan”.

Beliau mendakwa dirinya adalah mantan paderi besar di Gereja St Augustine of Canterbury di Frankfurter, Jerman yang sebelum ini dikenali dengan nama Reverend Anthony Samy Perumal Viagulam.

Daripada ayat itu sahaja, kita sudah tahu ada sesuatu yang tak kena. Wahai rakyat Malaysia yang tidak memakan khinzir, frankfurter adalah sejenis sosej. Tidak ada tempat bernama Frankfurter di Jerman.

Gereja itu, bagaimana pun, adalah betul dan mempunyai alamat: Frankfurter Strasse 3, Wiesbaden, Jerman. Strasse di Jerman merujuk kepada jalan. Jadi gereja itu terletak di Jalan Frankfurter dan bukan di atas sosej yang tidak wujud.

Ada di antara kita yang mungkin berpendapat ia mungkin satu kesilapan yang tidak disengajakan, yang mungkin ada orang Malaysia yang tersalah baca alamatnya.  Jika begitu, mengapa Ustaz Ayub tidak membetulkan poster itu? Bukankah dia warganegara Malaysia, yang boleh berbahasa Melayu serta lahir dan dibesarkan di Pulau Pinang?

Lebih aneh lagi: Ayub mengaku dirinya pernah menjadi seorang Katolik.

St Augustine of Canterbury adalah gelaran yang diberi kepadanya kerana beliau merupakan Uskup Agung Canterbury yang pertama dan pengasas kepada apa yang dikenali sebagai Gereja Inggeris atau Gereja Anglikan.

Sepertinya kita harus percaya bahawa seorang Katolik berbangsa India dari Pulau Pinang, entah bagaimana akhirnya mengetuai sebuah gereja Anglikan. Dia juga mendakwa telah dilatih di "Benedictine Abbey" di Switzerland.

Tidak ada biara yang bernama "Benedictine Abbey." Ordo Benediktin adalah sebuah Ordo Katolik. Walaupun ordo itu memang mempunyai beberapa biara di Switzerland, tidak satu pun yang diberi nama sempena ordo itu.

Untuk mengatakan bahawa adalah mungkin untuk seorang paderi Katolik menjadi ketua gereja Anglikan dalam tahun 70-an adalah seperti membayangkan ianya mungkin untuk Ayatollah untuk menjadi penasihat rohani kepada umat Sunni di Arab Saudi.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Utusan Malaysia, dia mengaku bahawa dia hidup mewah sebagai seorang paderi - penerbangan kelas pertama dan dipandu di dalam kereta mewah.

Yang akan menjadi berita kepada teman-teman paderi Katolik saya di luar sana ialah, jika Ustaz Ayub adalah seperti yang dinyatakan dan dilatih di sebuah biara Benedictine, dia akan tahu bahawa tiga sumpah untuk ordo Katolik adalah kemiskinan, kesucian dan ketaatan. Kecuali anda adalah Paus atau dengan Vatikan, lebih baik anda percaya bahawa paderi Katolik akan hanya terbang dengan kelas ekonomi.

Ustaz Ayub ini bahkan dianugerahi Tokoh Maal Hijrah di Sarawak atas sumbangannya sebagai seorang mualaf yang baik dan usaha-usaha dakwahnya di negeri itu.

Apa yang membimbangkan bagi saya adalah bahawa dengan hanya beberapa pencarian Google, saya dengan mudah membongkar kisah hidupnya. Tetapi nampaknya tidak satu pun badan-badan penaja ceramah Ustaz Ayub ini peduli.

Jakim atau universiti di Sabah langsung tidak kisah untuk menyelidik kelayakan pendakwah ini.

Rupa-rupanya pertanyaan telah dibuat ke atas gereja di mana Ustaz Ayub mengaku telah melayani di sana dan gereja itu sendiri menegaskan bahawa dia tidak pernah menjadi paderi di sana.

Jika ada seseorang pembohong yang mengaku telah murtad dari Islam dan mengadakan beberapa siri ceramah di merata tempat untuk berkongsi tentang perjalanan hidupnya, sudah pasti akan ada tunjuk perasaan dan mungkin ada beberapa Molotov cocktail dibaling ke arahnya.

Tapi di sini kita mempunyai badan-badan kerajaan yang secara terbuka membenarkan seseorang yang jelas mengelirukan orang ramai tentang latar belakangnya dan menyebarkan propaganda anti-Kristian.

Yang menyedihkan ialah saya sangat yakin bahawa Ustaz Ayub tahu perbezaan antara Protestan dan Katolik, tetapi dia dengan senang membuat cerita untuk memberi hiburan kepada penonton yang cukup jahil untuk mempercayai bahawa lelaki ini telah diberi hidayah iman dari Allah.

Orang-orang seperti Ustaz Ayub ini memanfaatkan ketakutan di kalangan umat Islam setempat, dan mengambil kesempatan daripada kejahilan mereka di kala kita menghadapi masalah hanya ada segelintir orang Islam yang mengerti tentang orang Kristian dan agama Kristian secara umum.

Kristian tidak perlu menjadi musuh kepada orang Islam setempat apabila sangat jelas sekali – bahawa musuh itu adalah dari kalangan mereka sendiri dan diberi upah yang banyak untuk berceramah.

* Artikel asal yang bertajuk “Why are Jakim and UMS endorsing questionable preachers?” ini ditulis oleh Erna Mahyuni, dan diterbitkan di “Malay Mail Online” pada 20 April 2016. Diterjemah oleh Calvin Ohsey.

Sila nilai sendiri siri video pembohongan beliau. Selama bertahun-tahun cari makan duit haram dengan menipu dan memburuk-burukkan agama Kristian.Tuesday, January 5, 2016

Ulasan Novel Laknat

LAKNATLAKNAT by Fahmi Mustaffa
My rating: 5 of 5 stars

Novel ini saya beli daripada penulisnya sendiri pada bulan September 2015 lalu. Saya menunggu sehingga tahun 2016, barulah saya memula membacanya. 2 Januari lalu, hanya 7 jam saja masa diperuntukan untuk melakukan pembacaan teliti novel tersebut. Sebelum menulis analisa lebih, ingin saya ingatkan kepada pembaca yang belum membaca novel ini, terdapat “spoiler” dalam ulasan ini.

Bermula dengan definisi laknat dan ayat suci Al-Quran, novel ini berlatarbelakangkan di dalam negara. Memperkenalkan sebuah keluarga yang terdiri daripada seorang ibu, seorang anak sulung lelakinya dan adik lelakinya. Keluarga tersebut dilihat tidaklah senang sebaliknya melihat memaparkan kejayaan seorang ibu (Munirah) membesarkan kedua-dua anaknya sehingga berjaya ke menara gading. Ikhwan merupakan seorang ustaz lulusan dari Mesir dan Amar baru saja memulakan langkah untuk melanjutakn pengajian dalam bidang sains falsafah.

Detik gelap dalam novel berpusat kepada watak Ikhwan yang secara tersembunyi telah melakukan hubungan sumbang mahram serta liwat paksa terhadap adiknya selama 10 tahun sejak darjah 6. Amar yang merupakan mangsa adalah seorang susuk peribadi yang memberontak kerana diperakukan sedemikian rupa. Pemberontakan Amar terhadap Tuhan merupakan kemuncak terhadap doanya tidak terjawab serta sikap kemunafikan abangnya yang tekun mendalami agama namun tidak berupaya mengawal nafsu seksualitinya iaitu homoseksual adalah sebab yang menjadikan Amar seorang agnostik.

Dalam Amar melayari kehidupan sebagai seorang mahasiswa di Commanwealth University of Philosphical Science and Technology (CUPST) sebuah universiti terkemuka pasca era kolonial British bagi integrasi komuniti sains yang dibiayai biasiswa, Amar bertemu dengan sosok yang bernama Hakim menambahkan lagi stereotaip Amar terhadap golongan agamawan. Hakim, seorang sosok lelaki yang sejak kecil belajar tahfiz ingin melakukan kelainan dengan mendalami ilmu sains yang dilihat dosa oleh rakan-rakan tahfiznya.

Hakim yang merupakan rakan sebilik asrama Amar melalui saat sukarnya memahami perilaku Amar yang dingin mula menjadi kawan baik kepada Amar kerana bagi Amar dia bukan agamawan “halal-haram” dan “syurga-neraka”. Keakraban Amar dan Hakim juga mengundang sisi gelap seksualiti mereka yang penuh drama serta saling melengkapi.

Novel ini turut memperkenalkan golongan pendidik seperti Professor Dr John Wiliam Hawking dan Dr Alev Gustamoz de Souza. Prof John memang terkenal dengan sifat ateisnya juga mempunyai keinginan untuk menyalahgunakan kepakaran sainsnya untuk mencipta klonnya bagi tujuan untuk hidup selamanya. Dr Alev merupakan sosok biseksual yang mempunyai isteri bernama Lisa yang dilihat tidak mampu membahagiakannya serta pernah menaruh harapan kepada Prof Hawking dan menjalinkan hubungan seks dengan bekas pelajar Hawking iaitu Joseph.

Plot dirumitkan lagi dengan watak Anita, Molly Angela, Maharani Estrada, Zabedoh, Pok Itang, Dr Yolanda dan pelbagai lagi watak lain seperti dalam penjara seperti Ustaz Latif, Wong Diva, Johan Kongkek dan Razak juga mencuit hati melalui kisah silam mereka serta drama mereka di sel penjara.
Rata-rata kebolehan penulis memasukan elemen imbas kembali serta pemisahan latar dari satu dimensi cerita ke satu cerita yang lain membuatkan plot novel ini semakin sukar dijangka meskipun berkait. Lebih rumit, ada diantara watak ini mempunyai kaitan dengan sejarah peribadi beberapa watak utama.

Kebolehan saudara Fahmi memisahkan 2 watak daripada satu sosok peribadi bukanlah sesuatu perkara mudah. Saya sendiri tidak memahami apa yang terjadi pada mula sehinggalah saya selesai membaca keseluruhan novel ini.

Meskipun demikian, watak Maharani Estrada dan 77 syaitan masih lagi misteri kerana ianya melibatkan elemen ghaib serta ritual pelik yang mengandungi pemujaan syaitan. Maharani Estrada dan 77 syaitan juga seringkali mengiringi beberapa latar cerita watak-watak tertentu sepanjang novel ini.

Merungkai persoalan mesej yang ingin disampaikan penulis, saya menyifatkan Fahmi seorang yang sangat terkesan dengan keadaan masyarakat sekeliling. Elemen sindiran, penyampaian fakta sains serta falsafah dan agama membuatkan novel ini sarat dengan mesej-mesej padu yang sewajarnya dijadikan renungan serta ikhtibar buat pembaca.

Dalam mendalami golongan LGBT, saudara Fahmi dilihat mengambarkan cabaran serta liku gelap yang dihadapi golongan ini yang hidup terseksa sebagai golongan yang berbeza dengan majoriti arus perdana. Sikap penafian, kemunafikan serta dilema individu itu terserlah melalui watak Ikhwan. Agama dijadikan alat untuk menyembunyikan pergelutan seksualitinya. Dan tidak dapat dinafikan dalam dunia masa kini, ramai golongan LGBT di Malaysia hidup dalam closet kerana khuatir tidak diterima masyarakat.

Saudara Fahmi juga merungkai sisi gelap kehidupan masyarakat yang kesempitan hidup memiih profession pelacuran bagi memuaskan aparat-aparat kelas atasan seperti ahli perniagaan dan golongan pendidik. Nikmat seks secara bebas merupakan salah satu dosa peribadi struktur yang menjadi dosa struktur juga disampaikan dalam kisah Molly Angela.

Dan banyak lagi mesej-mesej padu disampaikan seperti mengutuk Islamophobia, masyarakat yang bersifat judgemental atau suka menghakimi tanpa memahami, sindiran terhadap golongan agamawan dan mengutuk ketaksuban mendalami ilmu serta jihad yang salah. Mesej murni berbentuk pro-life juga patut dipuji melalui Molly yang ingin membesarkan anak luar nikahnya berbanding pilihan seperti menggugurkan kandungan kerana takutkan aib.

Mesej kekeluargaan sangat terkesan dilihat pada diri Munirah yang mencurah kasih sayang terhadap anak-anaknya yang berdepan hukuman mati. Saya sangat terkesan dengan babak tersebut. Namun, itu tidak berguna lagi apabila kebenaran tertegak dan mereka bertiga dilihat seolah-olah telah dilaknat Tuhan.

Budaya mati yang dipaparkan oleh saudara Fahmi dalam novelnya menyebabkan saya memberi penuh 5 bintang ditambah kebolehan beliau mengungkap penyakit psikologi serta elemen sci-fi dalam karyanya secara rinci. Terus-terang, novel ini memang layak dikelaskan dengan label “untuk pembaca matang” kerana elemen kanibalisme yang sudah tentu meloyakan pembaca yang mampu berimaginatif akan jalan ceritanya.

Kesimpulannya, penulis seperti Fahmi mempunyai kelasnya tersendiri. Saya yakin karya beliau merupakan karya pertama yang mengabungkan pelbagai cerita perihal golongan LGBT, kebobrokan ahli akademik serta agamawan, golongan mahasiswa, banduan, pelacur dan masyarakat sekeliling dibawah satu judul iaitu “Laknat”.

Laknat dalam erti kata penulis ialah golongan yang hidup terkutuk, keji, hina dan celaka jauh dari petunjuk Tuhan. Penulis dengan tidak berapologetik mempersoalkan kewujudan Tuhan, kesengsaraan hidup manusia, mempamerkan alam ghaib, pemandulan siswa di universiti, mengungkapkan jenayah kejam serta mempersoalkan hukuman mati.


View all my reviews

Saturday, December 19, 2015

Brief Commentary on Sura 19 (Maryam) of Quran


Introduction
Sura 19 which named after the mother of Jesus, Mary or in Arabic Maryam is an interesting sura to be studied on. According to the Muslim scholars, it is believed that the sura been revealed before Hijrah at Mecca to the prophet Muhammad. 

How is the Sura organized?
The sura started with the acclamation of God who is merciful and gracious as can be seen in other sura as a pattern of starting off the reading. Then, it brought us to the story of Zachariah. Zachariah is the prophet that has been mentioned in the Bible in the Gospel of Saint Luke to be the father of John the Baptist. Zachariah received divine message from an angel of having a son in his old age and narrated the testimony of John from God.

After that, relating to the story in the Scripture was Mary, the mother of Jesus. The account started with the message of an angel followed by the birth of Jesus and Mary brought his child to her people where Jesus speaks to defend himself. Apart from there were few verses spoke about warning and judgement on follower of Jesus.

The sura continues to reveal the message of Abraham who seems to be giving advice and rebuke his father for worshipping the devil and not God. There was a dialogue between Abraham and his father. His father rejected his advice and continues to worship other gods and even threaten to stone Abraham as he asked Abraham to leave him.

The sura reaffirmed the stories of Noah and his ark, the stories of Moses and his brother Aaron as prophets. Ishmael was also said to be a prophet as been told in the sura. The sura also continued to mention Enoch, another prophet that God has raised him to a high position. 

There were few verses that described promises to the believers and warning to the unbelievers. Provided the information of heaven and hell to those who God already ordained based on his life on earth. There is a dialogue between a man and God, about the issue of reincarnation. 

The other verses continue to provide warning from God to mankind on his revelation. In those verses, God repeatedly said that he was unfavoured with worship of the other God and his rejected to their worship. There was a verse that indicates that God does not need to have son to be merciful. The last few verses showed that God revealed message to people of Arab and warn them to be watchful as not to repeat the same mistakes that God has revealed to the previous generations together with their prophet. 


What are the major themes of the Sura? 
The major theme revealed in this sura mainly on focused on how God raised up prophets upon many generations of mankind in order for them to worship the One and only God which is the theology of Tawheed. The other theme includes the concern on Jesus, God’s mercy, God’s rewards and also God’s punishment.

God on his revelation to Zechariah provided an interesting message of God’s mercy. It seems that God through his mercy granted upon the request of Zachariah to have a son as his heir. In the Bible, Zachariah is a priest in the Temple. Despite a variance in the stories, the similarities showed that God is a miracle worker to the one that he choose to favoured upon.

Relating to God’s mercy and concern on Jesus, the idea of God having a son is a humiliation to the theology of Tawheed. God in his revelation to the prophet rejected the effort of those trying to distort that idea of God’s mercy. To the Muslim, the idea of having Christ died on the cross to save mankind from sins in Christianity demeaning God’s ability to provide mercy to forgave sinners. 

Again and again, we can see that God as mentioned in the sura was really concerned that mankind should always be theologically correct regarding the worship of one true God as reinstated by Abraham to his Father and Jesus to his follower. By having this theologically correct, they will be rewarded heaven while to those who still rejecting his message of worshipping the one God will be punished in hell.


What strategies does the Quran use to express its message? 
The strategy that has been used in the Quran to express its message was apologetic and polemic to the unbelievers. Having Mohammed as the seal of the Prophet required him to be more effective in conveying the continuity of God’s revelation since the day of creation was not an easy. 

By linking to the Jewish and Christian’s traditions, his message of Islam is nothing new but to remind the people to worship the same God as all the other prophets mentioned in the Quran. It is apologetic in term to defend that revelation has also been revealed to the Arab in which the lineage of Ishmael been linked to the Mohammed. It is also polemic in nature so to correct the errors of the Jews and Christians having the Scripture corrupted and the theology of God incorrect.

Apart from that, fear also had been an effective tool to incite the importance of God’s message. By describing the detailed of reward and punishment from the stories of the prophets and afterlife, it would be useful to motivate the believer to remained faithful to religious observance as to serve the purpose of life on earth is to merit God’s favour.

Conclusion
This sura stirred a lot of controversial issue regarding the dogma of Christian belief on Jesus. While affirming the line of Israelites prophets, there can be also addition upon the stories which has not been covered in the Bible. In conclusion, sura 19 is rich in its content and message to the people of the Book such as Jews and Christians. 


Note: This commentary was made in response to the written assignment upon MOCC course by University of Notra Dame on Introduction to Quran. Published as notes in Facebook on 12 December 2015.

Monday, March 23, 2015

Renungan : Bengkel Kemajukan Agama “Apa yang anda fahami tentang agama minoriti?


Usaha Projek Dialog mengetengahkan bengkel kemajukan agama bagi menampilkan agama minoriti adalah usaha yang wajar disokong dan dipuji. Tatkala negara masih suam dan panas dalam berhadapan dengan isu-isu agama, adalah wajar jika ada mekanisme bagi memperbaiki jurang salah faham masyarakat tentang agama diadakan.

Manusia sejak zaman berzaman telah mempunyai dasar intelek untuk mempercayai ada sesuatu yang mampu menjaga, mentadbir dan memelihara alam sekeliling dan kehidupan mereka. Bermula percaya adanya entiti ghaib yang dinamakan ‘Pencipta’ dan kemudian diikuti anutan terhadap agama yang merupakan satu sistem kompleks yang membentuk struktur kehidupan manusia.

Secara harfiah menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, agama dalam konteks pertama merupakan “kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahNya iaitu kepercayaan pada yang Maha Kuasa.” Konteks keduanya pula, merupakan “kepercayaan pada sesuatu dewa dan lain-lain yang dipuja dan sebagainya yang dianggap sebagai sesuatu yang amat berkuasa.”

Agama Minoriti?
Statistik demografik seluruh dunia menurut Worldometers.info menunjukkan bahawa 84% daripada 7.2 bilion penduduk dunia mempunyai pegangan agama. Statistik Jabatan Perangkaan Malaysia 2010 pula menunjukkan agama Islam merupakan agama majoriti dengan perkadaran 61.3 peratus diikuti agama Buddha (19.8%), Kristian (9.2%), Hindu (6.3%), agama-agama tradisi (1.3%), tidak diketahui (1%), agama-agama lain (0.4%),  dan tidak beragama (0.7%).

Apakah dimaksudkan agama minoriti? Agama minoriti dengan mudah diklasifikan sebagai agama-agama lain selain daripada agama majoriti. Dalam konteks Malaysia, Islam merupakan agama Persekutuan sebagaimana termaktub dalam  Perkara 3 (1) tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

Beza ‘agama minoriti’ dan ‘minoriti agama’ perlu jelas. Agama minoriti merujuk kepada agama sebagai entiti dan subjek yang diselengara dan dianuti oleh kelompok minoriti masyarakat manakala minoriti agama merujuk kepada individu dan kelompok mengikut tempat, lokasi dan situasi.

Dilema dan konflik penganut agama di Malaysia
Setiap agama tidak lepas daripada konfliknya tersendiri. Konflik boleh sahaja berlaku antara penganut agama dengan penguasa agama, penganut agama tertentu dengan penganut agama lain. Konflik tersebut mungkin sahaja berpunca daripada perbezaan pendapat dalam perkara teologi dan perlaksanaan sesuatu hukum agama.

Konflik lain mungkin juga berpunca daripada para politikus yang sewenang-wenangnya ingin meneruskan dasar pecah dan perintah dengan mengapi-apikan isu yang dianggap sensitif bagi mendapat perhatian golongan fanatik agama yang kurang faham tentang sesuatu isu.

Stigma, prejudis, diskriminasi adalah ancaman serta cabaran normal yang dihadapi kepada penganut agama minoriti diseluruh dunia. Realiti lebih menyakitkan apabila agama minoriti seringkali dijadikan alat untuk menindas bagi juak berkepentingan bagi penganut agama majoriti.

Dalam Bengkel Kemajmukan Agama anjuran Projek Dialog pada 7 Mac 2015 lalu, saya mempelajari bahawa kelompok agama minoriti juga merujuk kepada kelompok penganut agama majoriti yang sama tapi berlainan mazhab. Lebih parah mazhab ini tidak diterima kerana agama majoriti tersebut telah dilabelkan mengikut mazhab yang direstui pihak pemerintah dan penguasa agama.

Saya ingin merujuk kepada pengikut Ahmadiyyah dan Syiah yang mendakwa mereka adalah Islam tetapi tidak diterima oleh kerajaan dan di fatwakan sesat oleh JAKIM. Berdasarkan pengkongsian daripada para panel, saya terkejut apabila mereka mengatakan ada intimidasi dari segi hak bersembahyang di masjid oleh pihak penguasa dan sekatan terhadap penyebaran ajaran mereka.

Salah faham penganut arus perdana Muslim Malaysia terhadap Ahmadiyyah lebih berkisar kepada pengasas gerakan Ahmadiyyah iaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Salah faham yang utama adalah Mirza Ghulam Ahmad dianggap nabi disangkal oleh panelis dan menyatakan bahwa beliau hanyalah Imam Mahdi dan Nabi Isa AS yang diutus kembali. Sekaligus menegaskan mereka adalah Islam yang percaya pada rukun Iman 6 Perkara dan rukun Islam 5 Perkara.

Bagi penganut agama Hindu, panelis berkongsi bahawa penganut Hindu di Malaysia mempunyai 6 mazhab utama. Diterangkan juga bahawa Hindu bukanlah agama pada dasarnya tetapi lebih kepada ajaran kehidupan. Tambahan pula, Hindu bukanlah agama dakwah seperti agama lain dan ianya tersebar akibat migrasi serta asimilasi ajaran terhadap kaum dan bangsa mengikut geografik di Asia.

Antara cabaran yang dihadapi penganut Hindu di Malaysia adalah intimidasi salah faham penganut lain telah memberi konotasi negatif yang mengatakan Hindu merupakan pengamal poletheisme yang disangkal oleh panel bahawa penganut Hindu juga percaya pada satu Tuhan yang dimanefestasikan dalam jutaan jelmaan mengikut pengalaman manusia.

Berlainan pula dengan agama Kristian, meskipun minoriti dengan penduduk 9.2% Malaysia; terdapat juga pelbagai konflik dalaman dan luaran yang berlaku terhadap penganut agama Kristian. Konflik dalaman lebih kepada perebutan pengikut antara denominasi dan fahaman. Perebutan yang dimaksudkan ini dimana terdapat dakwaan bahawa penganut Kristian ajaran Katolik selalu menjadi target sasaran dakwah umat Kristian Protestan yang kelihatan agresif mencari penganut baru.

Penganut Kristian Katolik membentuk kelompok majoriti kira-kira 1 juta daripada 9.2% umat Kristian di Malaysia. Menurut panelis bagi pihak Kristian yang merupakan seorang Katolik, perebutan ini berlaku kerana umat Kristian bukan Katolik amat serius mendakwa bahawa umat Katolik adalah bukan Kristian dan mereka perlu didakwahkan supaya beroleh keselamatan. Disamping itu, faktor umat Katolik sendiri yang tidak mendalami ajaran Katolik dengan baik juga penyumbang kepada perpindahan ke gereja aliran lain.

Konflik luaran umat Kristian amat dipengaruhi oleh faktor teologi dan politik. Rata-rata umat majoriti Islam seringkali merasa diri mereka diancam oleh gerekan Kristianisasi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa agama Kristian merupakan agama dakwah atau misionaris. Namun, intimidasi terhadap umat Kristian dengan penerbitan buku-buku dan forum anti-Kristian merupakan cabaran yang perlu dihadapi.

Umat Kristian sendiri dalam diam juga mempunyai prejudis terhadap umat Islam. Tidak hairan elemen Islamophobia ada juga diterapkan oleh segelintir gerakan Kristian kerana ingin menuntut bela bagi mempertahankan agama mereka sendiri. Cuma beza dengan Islam, ianya dilakukan secara tertutup dan tersembunyi manakala elemen Kristianofia bagi kalangan penganut Islam dilakukan secara terang-terangan seperti forum di UiTM pada Mei 2014.

Ikhtiraf kebebasan dan kepelbagaian agama dan fahaman
Memang tidak dapat dinafikan bahawa kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia menuntut toleransi yang tinggi oleh semua orang. Perbezaan serta konflik merupakan sesuatu yang perlu dihadapi dengan tenang dan positif berbanding provokasi dan prejudis. Dialog , forum dan aktiviti kemasyarakatan antara pelbagai agama, serta rumah terbuka wajar dipergiat dengan sungguh.

Jikalau berbicara mengenai persoalan iman manusia yang beragama, saya berpendapat iman adalah rahmat, memerlukan akal budi dan sewajarnya bebas untuk memilih. Iman adalah rahmat jika yang percaya betul-betul ikhlas mencari kebenaran masing-masing tanpa ada rasa ‘membodek Tuhan’.
Iman memerlukan akal budi kerana setiap manusia wajar mendalami dan mempersoalkan apa yang mereka percaya dan sentiasa melakukan kebaikan dalam konteks kemanusiaan sebenar. Ianya bebas untuk memilih kerana fitrah manusia sewajarnya tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal budi mereka.

Saya amat menghormati konteks sebenar kebebasan beragama. Bagi saya kebebasan beragama sewajarnya diangkat sebagai martabat hak asasi manusia bagi semua orang. Saya percaya jikalau kebebasan beragama tidak dizahirkan dengan betul, amat sukar bagi kita melihat kehormonian dalam kepelbagai masyarakat.

Adalah lebih wajar jikalau setiap penganut agama memfokuskan “faith in action” iaitu iman dalam perbuatan bagi menyelesaikan pelbagai kemelut masalah masyarakat berbanding mencari perbezaan teologi serta intimidasi antara satu-sama lain.

Akhir kalam, untuk memupuk keharmonian dalam pelbagai agama adalah harus kerana hidup bermasyarakat menuntut kita untuk berkongsi rasa kemanusiaan yang sama. Usaha masyarakat, NGO, kerajaan dalam mengetangahkan dialog seumpama Bengkel Kemajukan Agama wajar diteruskan dan perkenalkan dipelbagai tempat di Malaysia.[Pojok asal ini ditulis dan disiarkan di Projek Dialog pada 12 Mac 2015 dengan sedikit perubahan maklumat mengenai Ahmaddiyah. © Calvin Ohsey 2015.]