Sunday, April 9, 2017

Rumusan dan Ulasan untuk Bab 1 “Kemasukan ke Yerusalem dan Pembersihan Bait Allah” dari buku “Yesus dari Nazareth: Minggu Kudus: Dari Kedatangan ke Yerusalem kepada Kebangkitan” karya Joseph RatzingerBuku “Jesus of Nazareth: Holy Week: From The Entrance Into Jerusalem To The Resurrection” terbitan Ignatius Press.
Rumusan
Yesus memasuki Yerusalem sebelum Paskah. Injil Yohanes menyebutkan tentang tiga  Paskah semasa pelayanan Yesus; Injil Sinoptik (Matius, Markus, dan Lukas) mempertimbangkan hanya satu Paskah-salah satu minggu terakhir kehidupan Yesus di dunia. Kedudukan geografi "Pendakian" Yesus sebagaimana dia bergerak dari satu aras laut yang lebih rendah Galilea ke Yerusalem mewakili pendakian dalaman Yesus yang mengorbankan diri di kayu Salib, dan masuk ke dalam syurga.

Perjalanan Yesus menyembuhkan si buta Bartimaeus, yang, bersama-sama dengan orang ramai, mengikuti Yesus dengan harapan beliau adalah "anak Daud", sang Mesias. Yesus bersedia untuk memasuki Yerusalem dengan meminta untuk menunggangi keldai ke dalam bandar, sebagaimana dilakukan oleh anak Daud, Solomo (1 Raja-Raja 1:33). Ini menunjukkan dakwaan ke arah menjadi seorang yang aman, seorang raja yang rendah hati, bukan seorang pahlawan-penakluk (Zakaria 9:9). Sambutan orang ramai terhadap “Hosana” mengesahkan harapan mereka kepada Yesus sebagai Mesias.

“Hosana” orang ramai ketika Yesus memasuki Yerusalem mengarah kepada  “Hosana” dalam liturgi suci. Pemberkatan “Benediktus” liturgi ( “Terberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan") mengimbas kembali kerendahan hati Yesus sebagai satu tindakan liturgi  yang bergerak ke arah kedatangan Tuhan di dalam bentuk yang merendah diri iaitu roti dan wain.

Sehari selepas Yesus memasuki Yerusalem, dia mengusir pengurup wang dan penjual dalam Bait Allah. Mengapa? Terdapat tiga tafsiran utama tindakan Yesus: (1) Yesus mahu mereformasi amalan dalam Bait Allah; (2) Yesus adalah seorang politikus revolusioner, Zelot; dan (3) penjelasan Yesus sendiri akan tindakan beliau: untuk menarik balik tujuan Bait Allah sebagai rumah doa bagi segala bangsa dan menolak gabungan ibadat dan perdagangan dalam Bait Allah. Pandangan terakhir adalah bertepatkan kerana Yesus mahu melakukan lebih daripada pembaharuan bait suci dan dia menolak keganasan sebagai cara untuk mewujudkan kerajaan Allah.

Semangat Yesus bukanlah dari revolusi politik tetapi sebagai peribadi yang mencintai rumah Allah. Dia memetik nabi Yeremia untuk menunjukkan bahawa Bait Allah sewaktu zaman Yesus akan mengenapi nasib yang sama sebagai Bait Allah pada zaman Yeremia: kemusnahan. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dia akan menjadi Bait Allah yang baru di mana umat manusia bersatu dalam sakramen tubuh dan darah Kristus. Dengan cara ini, dia akan mengatasi dan memenuhi sistem korban bakaran Perjanjian Lama dan menyebabkan konsep Bait Allah ketika itu menjadi tidak terpakai. Kebangkitan Yesus akan membawa cara baru untuk menyembah Allah, tidak terhad kepada mana-mana  gunung-ibadah dalam roh dan dalam kebenaran (Yohanes 4:23).

Dua kejadian mengesahkan bahawa penyucian Bait Allah oleh Yesus bukanlah satu pemberontakan politik: (1)  penyembuhan orang buta dan orang tempang yang dilakukan Yesus di dalam Bait Allah selesai kejadian (Matius 21:14) dan (2) seruan aklamasi Hosana kanak-kanak di Bait Allah (Matius 21:15-16). Sudah tentu insiden ini bukanlah sesuai dengan idea bahawa Yesus adalah seorang revolusioner politik.

Nota Ringkas
I.      Kemasukan ke Yerusalem
A.    Latar belakang kepada perbincangan mengenai kemasukan Yesus ke Yerusalem untuk Paskah yang terakhir
1.   Tiga Paskah semasa pelayanan Yesus diceritakan dalam Injil Yohanes dimampatkan ke dalam satu Paskah menerusi Injil-injil Sinoptik.
2.   Ziarah Yesus ke Yerusalem dari Galilee melibatkan pendakian fizikal yang mempersiap kedalaman diri yang identik, pendakian rohani menuju ke Bait Allah, Salib, dan keberadaan Allah di syurga
3.   Yesus membawa bersama beliau ke Yerusalem jemaah penziarah dan para pengikutnya
4.   Harapan orang ramai di dalam Yesus sebagai figura Mesias Daud disokong menerusi penyembuhan orang buta Bartimaeus oleh Yesus
B.    Persediaan Yesus untuk masuk ke dalam Yerusalem menguatkan harapan murid-muridnya terhadap dia sebagai Mesias
1.   Dakwaan raja mengenai Yesus dan kemasukannya ke Yerusalem dengan menunggang keldai
a.    Permintaan haiwan adalah hak prerogatif seorang raja
b.    Bayangan Perjanjian Lama tersirat oleh masuknya Yesus ke Yerusalem dengan keldai
1)    Kejadian 49:10 “Tongkat kekuasaan tidak akan diambil dari Yehuda, juga tongkat penguasa tidak dari antara kakinya, sampai dia datang kepada pemiliknya, dan kepada yang memiliki ketaatan dari bangsa-bangsa.” (KSKK)
2)    Zakaria 9:9 “ Bersukacitalah, hai penduduk Sion! Bersoraklah, hai penduduk Yerusalem! Lihatlah, raja kamu datang! Dia datang dengan kemegahan dan kemenangan, tetapi dengan kerendahan hati, dia datang dengan menunggang keldai, dengan mengenderai anak keldai yang muda.” (BM)
a)  Yesus adalah raja kedamaian, bukan perang, dimana kerajaannya merangkul seluruh dunia
b)  Tafsiran nubuatan ini dapat dilihat jika ditinjau kembali
c)  Yesus membuat tuntutan dirinya adalah raja tetapi dia menolak tafsiran "Zelot" akan Kerajaan Allah, sebagai sebuah kerajaan yang dibina di atas keganasan pemberontakan
2.   Suasana atau pertabalan Yesus di atas keledai itu merujuk kepada contoh Salomo  
a.    1 Raja-Raja 1:33
dan raja (Daud) berkata kepada mereka: "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon.”
3.   Makna Mesianik berdasarkan 2 Raja-Raja 9:13, jubah dibentang sebelum Yesus melimpas oleh para pengikut dan orang ramai

C.   Seruan Hosana oleh penziarah dalam kalangan orang ramai
1.   Maksud Hosana (Mazmur 118)
2.   Kepentingan seruan Hosana sebagai seruan yang diletakkan kepada Yesus
a.    Nada Mesianik dari istilah di zaman Yesus
b.    Orang ramai yang menyertai Yesus masuk ke Yerusalem bukanlah orang ramai  yang sama yang menghukum dia di dalam Yerusalem
3.   Seruan aklamasi Hosana anak-anak di Bait Allah
a.    Penggunaan Mazmur 8 oleh Yesus untuk mempertahankan seruan Hosana anak-anak
b.    Latar belakang pertemuan lainnya Yesus dengan anak-anak dan representasi mereka menerusi sifat rendah hati di hadapan Allah, yang harus dimiliki oleh murid-murid Yesus
c.    Hosana anak-anak juga merujuk kepada kerendahan hati murid-murid Yesus
4.   Seruan Hosana sewaktu Yesus memasuki Yerusalem yang mengarahkan kepada Hosana dalam liturgi suci
a.    Benediktus liturgi mengingatkan masuknya Yesus ke Yerusalem, dan kerendahan hati beliau menunggang keldai mengacu kepada kedatangan-Nya dalam bentuk yang sederhana melalui roti dan wain
b.    Hosana juga menunjukkan kehadiran Yesus yang segera datang di dalam Ekaristi Kudus, di mana dia membawa kita ke dalam pendakian menuju Salib dan Kebangkitan, yang secara pasti ke arah Yerusalem syurga

II.    Penyucian Bait Allah
A.    Tindakan Yesus dan pembenaran mengenainya
1.   Yesus masuk ke bahagian dataran bangsa-bangsa lain dalam Bait Allah dan menterbalikan meja penukar wang dan pembeli serta penjual disana
2.   Yesus mengacu kepada Yesaya 56: 7 dan Yeremia 7:11 untuk pembenaran tindakan beliau
B.    Tiga tafsiran utama tindakan Yesus
1.   Tafsiran pembaharuan amalan Bait Allah
a.    Menurut pandangan ini, penyucian bait Allah oleh Yesus adalah satu bentuk serangan ke atas penyalahgunaan yang ditetapkan oleh golongan aristokrat Bait Allah dan, bukan kepada Bait Allah itu sendiri
b.    Hujah sanggahan oleh Joseph Ratznger: Kata-kata Yesus mengenai Bait Allah jauh lebih mendalam daripada pembaharuan amalan Bait Allah semata-mata
2.   Tafsiran politik revolusioner
a.    Menurut pandangan ini, Yesus cuba membawa pemberontakan politik dan beliau ditangkap dan dihukum kerana itu
b.    Sejarah teori baru-baru ini, termasuk pandangan Robert Eisler dan Samuel George Frederick Brandon, yang memegang idea bahawa Yesus adalah seorang Zelot
c.    Sejarah singkat Zelot
d.    Hujah untuk berpandangan bahawa Yesus adalah seorang Zelot dan penolakan pandangan tersebut baru-baru ini
e.    Hujah sanggahan oleh Joseph Ratzinger
1)    Seluruh pelayanan dan pesan Yesus menolak revolusi politik kekerasan: membunuh di dalam nama Tuhan itu bukan cara Yesus
2)    Semangat Yesus merujuk kepada kerajaan perdamaian, seperti yang ditunjukkan oleh kemasukannya yang sederhana ke Yerusalem sebagai raja perdamaian dan dibunuh sebagai hamba dan melalui kematiannya keselamatan, menurut nubuat Zakaria 9:9 dan Yesaya 52:13 - 53:12)
3.   Penjelasan dinyatakan Yesus sendiri
a.    Markus 11:17 memasukkan dua nubuatan Yesus yang dipakaikan ke atas situasi beliau- visi kesejagatan Yesaya 56:7 dan nubuatan Yeremia 7:11 tentang Bait Allah sebagai "rumah doa" dan bukannya sebagai "sarang penyamun"
1)    Visi kesejagatan Yesus: rumah Allah adalah menjadi salah satu doa untuk semua bangsa-bangsa bagik menyembah Allah Israel
a)  Kegiatan komersial mendominasi di dataran bangsa-bangsa lain
b)  Penyucian bait Allah oleh Yesus adalah usaha untuk menghilangkan sekatan umum bagi pengikhtirafan dan penyembahan Allah Israel
c)  Laporan dari Injil Yohanes tentang Minggu Palma: dimana orang Yunani berkehendakan untuk melihat Yesus akan “Melihat” ketika dia datang secara lebih dekat dengan semua orang sewaktu penyaliban-Nya
2)    Yesus mengutuk kombinasi ibadah dan perdagangan di Bait Allah dan menggambarkan dengan kata-kata Yeremia 7:11
a)  Yeremia menentang agama dipolitikkan, dimana para penguasa dianggap sebagai pelindung Tuhan ke atas Bait Allah
b)  Yohanes 2:19 menunjukkan bahwa nasib Bait Allah ini terikat dengan nasib Yesus:penolakan dan penyaliban-Nya menyebabkan amalan Bait Allah dimansuhkan  karena tubuh Yesus tubuh menjadi Bait Allah yang baru, yang mengumpulkan ramai orang dan menyatukan mereka dalam sakramen tubuh dan darah-Nya
b.    Semangat Yesus bukanlah aktivisme politik Zelot, tapi semangat bagi rumah Allah (Mazmur 69: 2-10), yang membawa kepada penderitaan Yesus
c.    Semangat sebenar cinta kasih Allah yang mengorbankan diri
d.    Pengesahan eksegesis yang ditemukan dalam dua insiden dalam Injil Matius
1)    Orang buta dan orang tempang disembuhkan oleh Yesus di Bait Allah (Matius 21:14); dia adalah seorang penyembuh, bukan seorang revolusioner politik yang menghancurkan
2)    Anak-anak mengulangi seruan aklamasi Hosana di kawasan Bait Allah (Matius 21:15)


Ulasan

Pendakian Yesus dalam ketinggian jasmani beliau bergerak dari Galilea ke Yerusalem selari dengan "Pendakian dalaman" seperti yang telah diserukan olehnya melalui ziarah terakhirnya ke Yerusalem untuk Paskah. Menurut Joseph Ratzinger, tujuan akhir dari ‘pendakian’ Yesus adalah pengorbanan dirinya sendiri  di kayu Salib, yang memansuhkan amalan korban yang lama; itu adalah suatu pendakian dimana Surat Ibrani menggambarkan sebagai menaiki, tidak ke tempat kudus buatan tangan manusia, tetapi ke syurga itu sendiri ,ke hadirat Allah (Ibrani 9:24). Pendakian ke hadirat Allah ini dipimpin melalui salib-itulah pendakian ke arah “mencintai sampai akhir”, yang merupakan gunung Allah yang sebenar.

Dalam perjalanan ziarah Yesus menuju ke Bait Allah, kita diundang untuk menyelidik hati nurani kita. Adakah kita hanya hidup sekadar memenuhi keperluan peribadi kita? Bagaimana dengan hubungan peribadi kita dengan Tuhan? Bagaimanakah cara kita melayani sesama manusia? Apakah yang dapat dilakukan untuk memuliakan Tuhan? Dan bagaimana Tuhan telah memberkati kita setelah kita menerima undangan-Nya ke dalam hidup peribadi kita? Apakah kita berani berkorban untuk menjadi saksi bagi Tuhan? Adakah kita berani menderita dengan “salib” kita sendiri? Dan apakah kita yakin dan pasti bahawa visi kita adalah menuju kepada Tuhan? Semua ini telah diperlihatkan Yesus kepada para pengikutnya.

Sebagaimana dilihat dalam Injil Sinoptik, ziarah Yesus ke Yerusalem disambut dari insiden yang berlaku di Yerikho. Disana Yesus menyembuhkan si buta yang bernama Bartimeus. Kata-kata Bartimeus “Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!” (Markus 10:47) telah menarik Yesus untuk mengadakan mukjizah penyembuhan. Sejurus selepas Bartimeus disembuhkan, ramai orang mula mengikuti Yesus dengan harapan bahawa dialah Mesias Daud yang baru.

Yesus dalam menyatakan dirinya sebagai seorang Raja, beliau dengan sifat kepimpinannya mengarahkan 2 orang pengikut untuk mencarikan keldai. Dan tindakan Yesus ini menyerupai apa yang pernah dilakukan oleh Raja Daud ke atas Raja Salomo. Yesus menunjukkan dengan kerendahan hati bahawa untuk datang ke Yerusalem beliau tidak perlukan keganasan kerana bagi beliau tanda-tanda keilahian serta perbuatannya yang ajaib itu adalah kekuatan bagi dirinya dan sudah tentu melayakkan dirinya sebagai Raja Kedamaian.

Dalam diri kita pula, panggilan untuk menjadi “imam, nabi dan raja” adalah seruan yang telah pun digenapi Yesus. Kita yang diciptakan dengan imej dan rupa paras Allah yang telah diangkat menjadi anak-anak angkat Allah sebaris dengan Yesus dan anggota jemaah (Gereja) yang disatukan dalam tubuh Kristus wajar mengikut teladan Yesus. Sebagai seorang imam, Yesus telah mengorbankan diri bagi keselamatan ramai orang, sebagai nabi pula Yesus telah mewartakan khabar gembira yang membebaskan umat manusia dari belenggu dosa dan maut manakala sebagai raja Yesus telah pun merendahkan diri dalam melayani pengikutnya seperti seorang hamba. Melalui pembaptisan, kita telah dilahirkan semula untuk menang ke atas dosa dan maut. Melalui Ekaristi, kita telah dikuatkan dalam tubuh dan darah Yesus dan dengan ini kita diajak untuk menjadi seperti Yesus.

“Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN, berilah kiranya kemujuran! Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! Kami memberkati kamu dari dalam rumah TUHAN!” (Mazmur 118:25-26) yang membawa “Hosana” seringkali diguna pakai dalam liturgi suci. Mazmur 118:25 secara literal membawa maksud perkataan “Hosana” yang berasal dari 2 perkataan Ibrani ‘HOSYI’AH NA‘. Kata ini dipecahkan dan berasal dari 2
kata iaitu YASHA yang maksud “menyelamatkan” , NA yang bermaksud “Permohonan atau doa”.

Jadi pemahaman perkataan dapat diterjemahkan sebagai memuji Tuhan dalam menyambut kedatangan Yesus dan memohon kepada Tuhan agar kita diselamatkan sebagaimana yang digambarkan dalam Injil Matius 21:9. Dengan menyerukan “hosana”, kita secara lantang berkata “aku berdoa selamatkanlah aku sekarang” kepada Yesus sebagai seorang Mesias (Juruselamat) dan Tuhan bagi diri kita.

Sewaktu Yesus menyucikan bait Allah dilaporkan dalam Injil Matius, anak-anak menyerukan “Hosana” dan tindakan sedemikian mendatangkan rasa cemburu dan jengkel kepada imam dan ahli Taurat, Yesus dalam mempertahankan mereka mengaitkan seruan anak-anak itu sebagai satu madah pujian menerusi lensa Mazmur 8:3. Dalam Markus 10:13-16, Yesus ada menyebut bahawa untuk masuk ke kerajaan Allah, seseorang perlu menjadi seperti anak kecil. Joseph Ratzinger menulis “anak-anak melayani Yesus sebagai satu contoh kerendahan hati seseorang dihadapan Allah adalah perlu untuk melalui “lubang jarum”, suatu gambaran yang digunakan terhadap orang muda yang kaya.”

Bagaimana seseorang boleh menjadi seperti anak-anak dalam menyampaikan “hosana” kepada Allah? Kita boleh mengaplikasi sabda bahagia yang dinyatakan Yesus dalam Matius 5:1-12, menghindari diri kita menjadi hipokrit seperti imam Farisi dan ahli Taurat, meletakkan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri dan melayani sesama.

Yesus ada mengingatkan kita dalam Matius 10:34, bahawa “Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.” Kata-kata ini telah digunakan oleh pemikir Kristiani seperti Santo Agustin dan Santo Thomas Aquinas untuk menghalalkan perang adil.

Perang Salib merupakan satu perang adil yang diserukan oleh Paus Urban II bagi mendapatkan kembali Tanah Suci yang telah dijarah sejak 636AD oleh panglima Abu Ubaidah dibawah kawalan Khalifah Umar al Khattab [1] selepas 400 tahun lamanya. Sejarah telah membuktikan “perang adil” ini bukanlah jalan penyelesaian terbaik dan ini dilihat dalam siri peperangan “Perang Salib” dimana umat Kristian dilaknat dengan kegagalan mempertahankan Tanah Suci. Setelah hampir 2 abad, Tanah Suci jatuh semula ke dalam penguasaan kaum Muslimin.

Paus Benediktus (Joseph Ratzinger) dengan tegas menolak bahawa panggilan Mesias ke atas Yesus bukanlah suatu ajakan revolusi politik bagi membebaskan Israel daripada empayar Romawi. Beliau menegaskan “semangat yang melayani Allah melalui keganasan itu ditransformasikan menjadi semangat salib- semangat untuk cinta kasih yang mengorbankan diri. Semangat ini menjadi matlamat Kristiani; merupakan jawapan mutlak kepada penolakan Yesus ke atas pergerakan Zelot.”

Meskipun sedemikian, Yesus tidak pernah sesekali membunuh, menggertak dan mengunakan kekerasan ke atas orang lain. Sewaktu Petrus memotong telinga hamba Imam Agung, Malkhus, Yesus memarahi Petrus dengan mengatakan “sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang.” Kemudian, Yesus pun diserahkan kepada pengadilan sebelum dihukum mati di kayu salib.

Teladan Yesus merupakan semangat bagi kaum Kristiani. Pedang yang dimaksudkan Kristus adah kata-kata beliau yang mengacukan dirinya sebagai Firman Allah yang maha hidup. Firman inilah yang mampu menyembuhkan segala kesakitan, menghancurkan segala dosa dan kejahatan. Kristus telah mengajar kita bahawa “mata ganti mata” itu telah digantikan oleh “ Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu” dan “kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.” (Matius 5:38-48).

Pada masa kini, menurut German Chancellor Angela Merkel [2], minoriti agama yang tertindas di seluruh muka bumi adalah penganut Kristian. Semangat “Zelos” yang sebenar adalah cinta kasih. Cinta kasih yang mengorbankan diri sebagaimana Yesus di kayu salib. Dan para rasul Yesus yang terawal semua meninggal mati syahid dibunuh kerana iman mereka berbanding terbunuh semasa mengakat senjata dalam peperangan.. Dan ianya berteruskan sehingga kini, dan benarlah apa yang dikatakan Angela Merkel, umat Kristian adalah minoriti yang paling tertindas dimuka bumi. Biarlah kita membuktikan bahawa mengikut Yesus memerlukan kita memikul “salib” kita sendiri.
 
Yesus berjanji, “Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan kerana melakukan kehendak Allah,* merekalah yang menikmati Pemerintahan Allah! Berbahagialah kamu apabila orang menghina, menganiaya, dan memfitnah kamu kerana kamu pengikut-Ku. Nabi-nabi zaman dahulu juga dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah, kerana Allah sudah menyediakan pahala yang besar di syurga untuk kamu" (Matius 5:10-12). Santo Paulus menegaskan “Kerana bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan.” (Filipi 1:21)

Nota Kaki: